Kurse të rregullta dhe intensive në teknologjinë informative

Kurset

Trajnime profesionale për sisteme operative, microsoft office, grafike, multimedia & dizajn
4.6/5
Windows
5/5
AutoCAD
5/5
Excel
4.6/5
Access Advanced
4.5/5
Word
4.5/5
Access
4.8/5
Excel Advanced
4.6/5
PowerPoint
4.6/5
CorelDRAW
4.7/5
AutoCAD 3D

Thirrni tani për tu regjistruar...

Certifikate për trajnime profesionale

Pajisuni me certifikate pas përfundimit të sukseshem të trajnimit që ju dëshironi.

Transformoni jetën tuaj përmes edukimit

Informatika që nga viti 2000 ka aftësuar shumë gjenerata, të cilët pas trajnimeve në këtë shkollë, janë treguar të sukseshëm në tregun e punës.

22 vite përvojë

Staf profesional

Literaturë adekuate

Kurse online

22 vite përvojë

Staf profesional

Literaturë adekuate

Kurse online

Libra në gjuhën Shqipe

38 libra të botuar për teknologjinë informative që nga viti 2000

Thirrni tani për tu regjistruar...