Kursi MS Word

Njoftohen të interesuarit se me datë 09 dhjetor 2019 do të fillohet me grupin e ri MS Word.

Regjistrimi vazhdon! Aplikimin mund ta bëni online ose përmes numrit të telefonit 044/213-937...


E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Web:
www.shkollainformatika.com