Kursi MS Access

Regjistrimi vazhdon! Kursi MS Access do të fillon me datë 19 shkurt 2020. Zbritje -20% për regjistrim në grup apo me shoqëri.

Për më shumë informata na kontakoni përmes formularit për aplikim online ose përmes numrit të telefonit 044/213-937.