Libri Rrjetat Kompjuterike, janar 2007

06 Rrjetat Kompjuterike

Librin Rrjetat Kompjuterike mund ta porositni

përmes numrit të telefonit 044/213-937,

ose mund gjeni në të gjitha libraritë kryesore në Kosovë.